Stavební práce v areálu KOPOS KOLÍN a.s.

 • oprava odvodnění vlečky, osazení nového sila, rekonstrukce stávající betonové plochy, rozšíření administrativní budovy
 • realizace: 11/2015 – 05/2016

Výrobní, skladovací a administrativní objekt SPEL – místní komunikace

 • zemní a stavební práce, odvodnění, zpevněné plochy, oplocení
 • realizace: 04/2016 – 07/2016

II/125 Červený Hrádek, most ev.č. 125-029

 • stavební úprava a rekonstrukce mostu
 • realizace: 04/2016 – 07/2016

R4 Demolice mostu ev.č. 4-018a.1 a ev.č. 4-018a.2

 • demolice mostu
 • realizace: 07/2016 – 08/2016

BD Poděbradova, Plzeň

 • zemní práce, demolice
 • realizace: 06/2016 – 08/2016

Stavební úpravy silnice III/33345 Suchdol – Ratboř

 • zhotovení nové asfaltové vozovky, stržení a dosypání krajnic
 • realizace: 08/2016 – 10/2016

Chodníky při silnici III/33345 Suchdol

 • zhotovení chodníků ze zámkové dlažby
 • realizace: 09/2016 – 12/2016

Přeložka účelové komunikace, kabelu NN a vystrojení čerpacích stanic na sektoru E v PZKO

 • zemní práce, komunikace, KTÚ
 • realizace: 11/2016 – 01/2017

CONTINENTAL BDYI – BRANDÝS N/L – PŘÍSTAVBA HALY S3

 • HTÚ, komunikace a zpevněné plochy, splašková a dešťová kanalizace, vodovod
 • realizace: 06/2016 – 01/2017

Rekonstrukce stávající plochy výrobního závodu WEBER – Kozojedy

 • zpevněné plochy, komunikace, chodníky
 • realizace: 12/2016 – 09/2017
NAHORU